Bemutatkozik a Klímadialógus

Az éghajlatváltozásból adódó feladatok hazai stratégiai tervezése

Az egyre szaporodó szélsőséges időjárási jelenségek mind gyakrabban juttatják eszünkbe, hogy a klímaváltozás nem egy a jövő fenyegetései közül, hanem a jelenben zajló, gyorsuló folyamat. Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben a Föld minden országának részt kell vennie, a változó klímához való alkalmazkodás pedig minden közösség számára elkerülhetetlen.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény ezért Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) kidolgozását írja elő. A törvénynek megfelelően korábban elkészült a 2008-2025 időszakra vonatkozó NÉS. Az azóta eltelt időben az ENSZ Kormányközi Éghajlatváltozási Testületének (IPCC) jelentései alapján azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a változások a korábban hittnél gyorsabbak és radikálisabbak. A 2007-es Éghajlatváltozási kerettörvényt ezért a 2010. évi CCXVII. évi törvény módosította, új elemekkel egészítette ki.

A módosított jogszabály szerint a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia kitér az éghajlatváltozást kiváltó folyamatokra, a hatásokkal kapcsolatos hazai kutatások eredményeire. Meghatározza az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak csökkentésével és az éghajlatváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodással, valamint a hazai hatásokra való felkészüléssel kapcsolatos feladatokat. A Stratégiának a célok végrehajtásához szükséges eszközöket is be kell mutatnia.

A NÉS az új követelményeknek megfelelően magába foglalja majd az üvegházhatású gázok kibocsátáscsökkentésének céljait, prioritásait és cselekvési irányait tartalmazó hazai dekarbonizációs útitervet (HDÚ), mely 2050-ig jelöl ki cselekvési irányokat. Az éghajlatváltozás várható magyarországi hatásainak, természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek, valamint az ökoszisztémák és az ágazatok éghajlati sérülékenységének értékelése is a NÉS része lesz, melyre alapozva Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia épül be a dokumentumba.

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 átdolgozását (a NÉS-2-t) a Magyar Földtani és Geofizikai Intézeten belül működő Nemzeti Alkalmazkodási Központ készíti.

 

A Klímadialógus célja

Szándékaink szerint a Klímadialógus Fórum a hazai éghajlatpolitika elsődleges szakmai véleményezői hálózataként működhet; (pl. kapcsolódó tárgyalási álláspontok, stratégiák, jogszabály-tervezetek, stratégiák, koncepciók véleményezése). A Klímadialógus Fórum a kidolgozás alatt álló második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia nyílt tervezésének, egyeztetésének is eszköze; a Stratégia kiemelt jelentőségű témáiról, az alkalmazkodásról (adaptációról), az éghajlatváltozás megelőzéséről (mitigációról) és a társadalmi szemléletformálás kérdéseiről a Klímadialógus Fórum biztosít teret a szakmai vita számára.

A magyarországi éghajlatpolitika akkor lesz sikeres, ha sajátos körülményeinket, lehetőségeinket figyelembe vevő „közjó-szolgálati” elemekre épül; ez pedig – a szakmai, szakpolitikai stratégia- és jogalkotáson túl – a szemléletünk mélyreható változását igényli. Ahhoz, hogy felelősségünket megértsük, átérezzük és ennek megfelelően cselekedjünk, a folyamatokban már a kezdetektől részt kell vennünk. Ha ez nem így történik, akkor bármilyen stratégiai dokumentum „írott malaszt”, holt papír vagy éppen betarthatatlan jogszabály lesz.

 

A részvétel szabályai

A Klímadialógust „online konferenciaként” képzeltük el, ahol a valódi konferenciákhoz hasonlóan (és az internetes fórumok többségétől eltérően) csak valódi nevünket és személyünket vállalva vehetünk részt a beszélgetésben. Ezért a cikkekhez hozzászólni csak regisztráció után lehetséges.

Az élénk és színvonalas eszmecsere érdekében a felhasználók vállalják, hogy tartózkodnak a sértő és szakmai vitához nem illő hangvételtől. Ezt a moderátorok folyamatosan ellenőrzik és a jóízlés határát átlépő vagy személyeskedésbe hajló hozzászólókat figyelmeztethetik, korlátozhatják részvételüket, végső esetben eltávolíthatják. Alighanem azonban egy szakmai vita során e néhány egyszerű szabály betartása magától értetődő.

 

A fórumok felépítése

A Klímadialógus az éghajlatváltozás legfontosabb témáihoz kapcsolódó területeken zajló vitáknak ad felületet. Az egyes témákban (pl. adaptáció, mitigáció, szemléletformálás) vitaindító cikkeket teszünk közzé, melyekhez közvetlenül hozzá lehet szólni, illetve a hozzászólásokhoz is lehet észrevételeket tenni. A hozzászólások terjedelme korlátozott, de lehetőség van külső hivatkozások megadására (pl. az állítást kifejtő szakmai cikk linkjének hivatkozására) is. Abban az esetben, ha a regisztrált felhasználó hosszabban kívánja kifejteni véleményét egy adott vitaindító cikk vagy arra adott hozzászólás kapcsán, akkor egy a Fórum moderátorának írott e-mailben jelezheti ezt. A válaszcikket a moderátor hagyja jóvá és tölti fel a vitafelületre a cikk beküldőjével egyeztetve.

Bízunk benne, hogy a Klímadialógus mihamarabb az éghajlatváltozással foglalkozó szakmai közösség élénk eszmecseréjének színterévé és az érdeklődők számára hasznos információforrássá válik. További kérdéseivel, kérjük, forduljon a honlap moderátorához.

Jó beszélgetést kívánunk!

Bejelentkezés